WML DERSLERİ

 
 
 
 
 
2 card'lı bir deck. Bir tanesi kullanıcının seçimi için, diğeri seçimin görüntülenmesi için.

 1. <?xml version="1.0"?>
 2. <!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN"
 3. "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml">
 4.  
 5. <wml>
 6.  
 7. <card id="card1" title="Ders">
 8. <do type="accept" label="Cevap">
 9. <go href="http://www.pc-kopat.com/#card2"/>
 10. </do>
 11. <p>
 12. <select name="name">
 13. <option value="HTML">HTML Dersleri</option>
 14. <option value="XML">XML Dersleri</option>
 15. <option value="WAP">WAP Dersleri</option>
 16. </select>
 17. </p>
 18. </card>
 19.  
 20. <card id="card2" title="Cevap">
 21. <p>
 22. Seçiminiz: $(name)
 23. </p>
 24. </card>
 25.  
 26. </wml>